Miejski Ogród Zoologiczny

Miejski Ogród Zoologiczny otwarto 11 marca 1928 r.

Jego założycielem i pierwszym dyrektorem był Wenanty Burdziński. Początkowo na 12 hektarach żyło prawie 500 zwierząt. Eksponowano głównie okazy fauny krajowej, ale w przedwojennym ZOO mieszkały również małpy, tygrys, lwica i niedźwiedź karpacki. Warszawskie ZOO rozkwitło za czasów dyrekcji Jana Żabińskiego. Dzięki niemu w latach 30. powstały świetne wybiegi dla lwów i tygrysów. W tym czasie ogród powiększył swój obszar do 32 hektary.

Początek wojny był Zarazem końcem istnienia ZOO w przedwojennym kształcie. Już we wrześniu 1939 roku na ZOO spadły pierwsze bomby. Część zwierząt zastrzelono. Inne Niemcy wywieźli w głąb Rzeszy. Ogród po wojnie zaczął działać w 1946 roku. Nie znaczy to jednak, że w okresie okupacji na jego terenie nic się nie działo.

Jan Żabiński wraz z żoną Antoniną ukrywali w swoim domu zbiegłych z getta Żydów, chłopców w wieku szkolnym działających w akcjach Małego Sabotażu i wielu innych Polaków zagrożonych aresztowaniem. Za tę działalność oboje państwo Żabińscy otrzymali po wojnie medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
W roku 1940 na terenie ZOO uruchomiono dla potrzeb miejscowej ludności tuczarnię świń, a następnie, po jej likwidacji spowodowanej epidemią czerwonki - ogródki działkowe.
W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego został ranny, walczący w oddziałach AK, dyrektor Jan Żabiński, i wywieziony do obozu jenieckiego. Pani Antonina została wysiedlona z ZOO. Zaraz po zakończeniu działań wojennych wraca do Warszawy i decyzją Magistratu Warszawy rozpoczęła wraz z mgr Janem Landowskim (późniejszym dyrektorem) prace mające na celu zabezpieczenie majątku Warszawskiego ZOO.
W 1948 roku rozpoczyna się grodzenie terenu, remont ocalałych obiektów. Przybywają zwierzęta od osób prywatnych i z zagranicznych ogrodów zoologicznych. Dyrektor Jan Żabiński zostaje ponownie powołany na stanowisko dyrektora. 22 lipca 1949 roku Warszawskie ZOO zostaje oficjalnie otwarte!
Pod koniec 1950 roku Jan Żabiński zrezygnował z pracy w ZOO.
Nowym dyrektorem ZOO został mgr Jan Landowski, pracownik ogrodu jeszcze z okresu przedwojennego.
W roku 1972 następuje zmiana na stanowisku dyrektora - przedwcześnie umiera dr J. Landowski; na jego miejsce Urząd m.st. Warszawy mianuje magistra Zbigniewa Wolińskiego - byłego pracownika Ogrodu.
W budynku biurowym zostaje urządzona sala pedagogiczna, w której odbywają się regularne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Organizowane są plenery fotograficzne zakończone wystawą.
W latach 70-tych sytuacja finansowa ZOO stała się coraz bardziej dramatyczna. Pogarsza się stan sanitarno - higieniczny pomieszczeń dla zwierząt.

Warszawski Ogród staje się aktywnym członkiem wielu organizacji międzynarodowych, między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych - EAZA oraz ponownie światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych - IUDZG, uczestniczy też w europejskich programach ratowania gatunków ginących - EEP. Pod koniec lat osiemdziesiątych kilku pracowników ZOO i ich przyjaciele zakładają Fundację Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Panda, z którą ZOO wchodzi już w lata 90. Pojawiają się pierwsi sponsorzy - honorowi opiekunowie zwierząt. Panda dofinansowuje nowe przedsięwzięcia ZOO. Zaczyna się bardzo dobry okres dla Warszawskiego ZOO i trwa on do dziś. W 1997 r. zostaje otwarty bardzo nowoczesny dom dla gadów (herpetarium). Koniec roku 1998 przyniósł otwarcie ptaszarni wraz z Azylem dla ptaków krajowych. Są tu ratowani ptasi przedstawiciele naszej rodzimej fauny. Co roku rozmaitym wypadkom ulega wiele dzikich ptaków. Część z nich ginie, część trafia w ręce przypadkowych ludzi. Zbyt mała wiedza w społeczeństwie o przyrodzie nie pozwala na efektywną pomoc. Niezwykle potrzebne jest zatem miejsce, w którym poszkodowane ptaki znajdą się w rękach specjalistów i pod ich nadzorem będą leczone i rehabilitowane.
ZOO otwarte jest przez cały rok. Zimą 80% zwierząt można oglądać na wybiegach, inne w pomieszczeniach zamkniętych.

  ZOO jest otwarte codziennie od 900 do zmroku, mieści się na praskim (prawym) brzegu Wisły przy ul. Ratuszowej 1/3. tel. 619-40-41

ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ WARSZAWSKIEGO ZOO

Prolog                 Historia                Opis ulic                Kościoły                 ZOO                  Galeria                Literatura                 Linki

KNYZIO © W-wa