PRAGA-PÓŁNOC. OPIS ULIC. LITERA Ś.

Wstecz             Praga Północ: Ulice

  1. Śnieżna
  2. Środkowa
  3. Świeża

Śnieżna

 

To króciutka uliczka, łącząca Radzymińską z Grodzieńską. Całą ulicę zajmują zabudowania dawnej fabryki „Franboli": budynek fabryczny i mieszkalny oraz biurowy. Obecnie mieści się w nich m.in. Fabryka Pomocy Naukowych - Zakład Państwowy.

Po I wojnie światowej wraz z pojawieniem się w tym rejonie przemysłowców korzystających z blisko usytuowanych linii kolejowych Dworca Wileńskiego, na Śnieżnej usytuowała się fabryka czekolady "Franboli". Nazwa fabryki wywodziła się od imion jej właścicieli: Franciszka, Bolesława i Ignacego. Cieszyła się na rynku wielką popularnością. Po wyzwoleniu w 1944 r. została przyłączona do "Wedla" i to stąd właśnie docierały do lewobrzeżnej Warszawy pierwsze powojenne słodkie smakowitości. Ulica Śnieżna, jak wiele praskich ulic nie zniszczonych w czasie działań wojennych, stanowiła przyczółek dla powojennych dygnitarzy państwowych. W nie zburzonym biurowcu fabryki zamieszkał m.in. Bolesław Bierut.


Środkowa

Znajdziemy ją pomiędzy ulicami Wileńską i 11 Listopada. Powstała w trakcie parcelacji terenów Nowej Pragi. Stanowiła główną oś Konopacczyzny i jej centralne płożenie spowodowało topograficzną nazwę.


  • Pod nr. 9 znajduje się drewniany dom, zbudowany 120 lat temu. Przypomina czasy, kiedy to ukazem carskim zabroniono wznoszenia w rejonie Pragi murowanych domów. Mieścił się tu wówczas Sąd Grodzki. Od roku 1933 w domu tym miało swoją siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy. W popularnie nazywanym "Ognisku" znaleźli przytułek mali włóczędzy, gazeciarze, sieroty. Stworzył go Kazimierz Lisiecki nazywany ciepło przez podopiecznych "Dziadkiem". "Nie był pedagogiem, wychowawcą z nominacji, lecz z potrzeby serca. "Ogniska Dziadka Lisieckiego"
  • Naprzeciwko, pod nr 18 znajduje się jednopiętrowy budynek pamiętający koniec XIX w. Na odrapanej elewacji można jeszcze dziś dostrzec resztki dawnej świetności.
  • Na rogu ulic Środkowej i Strzeleckiej znajduje się jednopiętrowy domek. Nazywany dumnie Pałacykiem Konopackich jest, pomimo ochrony konserwatorskiej, tak samo zniszczony jak cała stara zabudowa ulicy. Jednak przyciąga uwagę przechodnia i chociaż odrapany to jednak widać na nim ślady dawnego piękna. Obecnie mieści się tu Szkoła Społeczna.

Na wysokości I piętra kamienicy pod nr 25, w charakterystycznej niszy zachowała się figurka Matki Boskiej Łaskawej, patronki Pragi. Jak cały budynek pochodzi z 1912 r.

 


Świeża

 Taka uliczka widnieje na planach dzielnicy już w 1893 roku i trwa na swym miejscu niezmiennie do dzisiaj. Jednak  trudno się jej doszukać w terenie, jest to bowiem w chwili obecnej wewnątrzosiedlowa alejka pomiędzy Bródnowską i Letnią. Nie zdołano także ustalić genezy jej nazwy.


KNYZIO © W-wa