PRAGA-PÓŁNOC. OPIS ULIC. LITERA P.

Wstecz             Praga Północ: Ulice

  1. Panieńska
  2. Podlaska
  3. Pożarowa

Panieńska

 Ulica biegnąca od Dębowej do Stefana Okrzei. Pierwszy raz nazwa pojawiła się w 1792 r. i pochodzi od dawnej nazwy „Na gruncie Paniennskiem", która była znana od 1702 r. Ulica nie widnieje jednak jeszcze na planie Bacha z 1809 r. Zniknęła, podobnie jak inne ulice w tym rejonie, pod fortyfikacjami napoleońskimi. Pojawia się ponownie w drugiej połowie XIX wieku.
Przed wojną była to ciemna, zabudowana częściowo murowanymi, częściowo drewnianymi domami ulica. U zbiegu z Szeroką stacjonowała żandarmeria, a obok znajdowała się stajnia ze składem siana i innych pasz, przeznaczonych dla koni ciągnących wozy wypełnione towarem z pobliskich rzeźni.
Jak wspominają starsi mieszkańcy obie strony ulicy na całej długości porastały klony, które wpisały się w jej charakterystykę. Pod ich koronami, o zmierzchu, często można było spotykać pary szukające ustronnego miejsca.
Po wyzwoleniu Pragi nad Wisłą zatrzymał się front. Ataki artyleryjskie z lewego brzegu spowodowały częściowe zniszczenie zabudowy ulicy. W rezultacie, po wyzwoleniu, zniknęły z ulicy drewniaki i niektóre kamienice. Tylko klony dalej rosną.

W latach 1964 - 67 po nieparzystej stronie ulicy powstało osiedle mieszkaniowe „Panieńska" według projektu G. Rekwirowicza i T. Tyszyńskiej. Parzysta strona - tak jak przed wojną - częściowo przylega do muru Szpitala Praskiego, a poza tym wypełniona jest przez kamienice mieszkalne.

W 1868 roku wybudowano pod nr 10 pierwszy na Pradze Szpital Najświętszej Maryi Panny. Na początku mieścił 332 łóżka, a w 1902 roku już 3008. Ordynatorem był dr med. J. Braum.  Dzisiaj mieści się tu Szpital Praski.


Podlaska

 Na planie Warszawy ta malutka uliczka zaczyna się przy Wojnickiej i biegnie do ulicy Otwockiej równolegle do Kawęczyńskiej.

W rzeczywistości jest niedostępna dla zwykłego spacerowicza, gdyż znajduje się na terenie zakładowym Warszawskiej Fabryki Sprężyn. Nie dostrzeżemy też na żadnym planie tego fragmentu, który zachował się do dzisiaj pomiędzy ulicami Korsaka i al. Tysiąclecia jako droga osiedlowa.

Jej nazwa pochodzi od Podlasia historycznej dzielnicy Polski, położonej na wschód od Warszawy, po obu stronach Bugu.


Pożarowa

Biegnie na Żeraniu od Jagiellońskiej prostopadle w kierunku północno-wschodnim, przez tory kolejowe aż do ulicy Odrowąża na Targówku. Po stronie praskiej jej krótki fragment pełni rolę dojazdu do usytuowanych tu różnych firm. Po przeciwnej stronie torów ulica stanowiła niegdyś drogę do stacji kolejowej Warszawa Praga. Jej nazwa zapewne jest związana z funkcją, jaką kiedyś pełniła. Być może była drogą przeciwpożarową lub stanowiła zaplecze przeciwpożarowe kolei. Nie udało się tego ustalić.


KNYZIO © W-wa