PRAGA-PÓŁNOC. OPIS ULIC. LITERA N.

Wstecz             Praga Północ: Ulice

  1. Namysłowska
  2. Nieporęcka
  3. Nowa
  4. Nusbauma

Namysłowska

Ulica biegnąca od Ratuszowej do Starzyńskiego. Nie posiada swojego patrona, jak pozostałe ulice osiedla Praga II. Jej nazwa, nadana w 1957 r., wywodzi się od Namysłowa -miejscowości w Opolskiem, która w XIX i na początku XX wieku była ośrodkiem polskości.
Na Namysłowskiej znajdują się: pod nr l Zespół Szkół Elektrycznych, pod nr 4 Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina z salą koncertową - miejsce częstych imprez kulturalnych. Tuż przy ulicy Starzyńskiego mieści się ośrodek rekreacji "Namysłowska. Sp. z o.o." Można tu popływać w basenie - latem odkrytym pięćdziesięciometrowym, zimą na krytym dwudziestopięcio i dwunastometrowym, poćwiczyć na siłowni, wygrzać się w saunie, a w kawiarence na piętrze zregenerować ubytek sił kosztując dań z rodzaju "fast food". Ośrodek zajmuje powierzchnię 6 ha. Codziennie korzysta tu z zajęć około tysiąc dzieci z okolicznych szkół. Raz w roku odbywają się mistrzostwa Warszawy w ratownictwie. W planach rozwoju ośrodka jest hotel na 120 osób, kort tenisowy, ośrodek hipoterapii, zjeżdżalnia i parking.
Po przeciwnej stronie ulicy, pod nr 19 znajduje się ogródek jordanowski.

Tuż za Szkołą Muzyczną, powstał z inicjatywy społecznej w latach 1998/99
pomnik projektu Dariusza Kowalskiego ku czci pomordowanych w praskich więzieniach w latach 1944 - 56. Znajdowało się tu - utworzone w budynkach pokoszarowych - więzienie. Przetrzymywano w nim i mordowano działaczy niepodległościowych - więźniów UB. Zeznania wymuszano torturami, osądzanie odbywało się w celach, wyroki wykonywano w specjalnej piwnicy, a zwłoki zakopywano na terenie dziedzińca. Szacuje się, że na terenie więzienia i pobliskiej okolicy pogrzebano ok. 200 osób. Poza Polakami osadzano tu także Rosjan. Świadczyły o tym rozpaczliwe napisy np. "kto zdies nie był - budiet, kto był - nie zabudiet". W 1957 roku więzienie przeznaczono dla kobiet i nazywane było popularnie „Toledo". W 1975 roku przeniesiono je na Grochów, zabudowania rozebrano, a w ich miejscu zaczęto stawiać bloki mieszkalne. I tylko podczas budowy znajdowano szczątki ludzkie.
W 1992 r. prokuratura, na wniosek byłej więźniarki - przewodniczki miejskiej - pani Zofii Baranowicz, zleciła wykonanie badań gruntu. Badania potwierdziły istnienie mogił. Budowy następnych budynków zaprzestano. A na tablicy przymocowanej do pozostawionego fragmentu muru więziennego widnieje napis: "Tu w latach 1944 - 56 cierpieli i ginęli żołnierze organizacji niepodległościowych walczących o wolną Polskę. Cześć ich pamięci. Warszawa 1997".


Nieporęcka

Łączy ulice Ząbkowską i Białostocką. Jej nazwa, zgodnie z zasadą obowiązującą na Szmulowiźnie, pochodzi od miejscowości Nieporęt i brakuje jej jeszcze w materiałach z 1893 r. Pojawia się natomiast na jednym z pierwszych planów z okresu II Rzeczypospolitej. Ulica więc została przeprowadzona prawdopodobnie w momencie przedłużania Białostockiej , gdyż z tego okresu pochodzą najstarsze ulice w tym rejonie. Jej zachodnią stronę wypełnia w całości mur zakładów „Koneser". Wschodnią pierzeję stanowią kamienice mieszkalne, oddzielone gdzieniegdzie pozostałymi po wyburzeniach wolnymi placami.


Nowa

To malutka uliczka pomiędzy blokami mieszkalnymi numer 9 i 11 na Białostockiej. Pierwszy raz pojawiła się w źródłach już w 1771 roku.
Obecnie, po powstaniu osiedla RSM „Praga", chociaż figuruje w spisie praskich ulic, nie posiada tabliczki z nazwą, a rola jej sprowadza się jedynie do zapewnienia dojazdu pod budynki osiedla.


Nusbauma

Uliczka biegnąca od ul. Józefa Szanajcy do ul. Karola Darwina, równoległa do ul. Jana Młota. Wytyczona, jak większość ulic tego rejonu podczas powstawania osiedli Praga II i III - w 1960 r.


KNYZIO © W-wa