PRAGA-PÓŁNOC. OPIS ULIC. LITERA Ł.

Wstecz             Praga Północ: Ulice

  1. Łochowska
  2. Łomżyńska
  3. Waleriana Łukasińskiego

Łochowska

Jedna z ulic wytyczonych w czasie powstawania Szmulowizny (ok. 1861 r.). Wtedy to właściciel tutejszych gruntów za przykładem posiadacza Nowej Pragi rozparcelował je, wytyczył ulice i zaczął sprzedawać pojedyncze, niezbyt drogie działki.

Zaczyna się przy ulicy Kawęczyńskiej, biegnie na północny wschód, aby urwać się przy samym nasypie kolejowym. Znajdują się przy niej stare, przedwojenne kamienice, stosunkowo nowe, spółdzielcze bloki mieszkalne i kilka sklepików. Jej nazwa, jak większość nazw ulic tego rejonu Warszawy pochodzi od pobliskiej miejscowości Łochów, znajdującej się na wschód od stolicy.

 


Łomżyńska

Znajduje się w rejonie Szmulek Wschodnich i biegnie prawie od Radzymińskiej do Grajewskiej. Jej nazwa, zgodnie z zasadą tu obowiązującą, pochodzi od Łomży, miasta znajdującego się na północny - wschód od Warszawy. Praktycznie cała ulica to stare kamienice, przemieszane z blokami RSM „Praga". Za Otwocką Łomżyńska sąsiaduje z murem Przetwórni nr 1 Zakładów Mięsnych.


Waleriana Łukasińskiego (Walerian Łukasiński)

Ulica biegnąca od Ratuszowej do pl. Weteranów. Wytyczona w 1864 r. Zgodnie z planem regulacji Pragi, jako jedna z czterech promieniście wychodzących z placu. Początkowo nazywana Michałowską, od imienia Michała Romanowa, założyciela dynastii carskiej. Po odzyskaniu niepodległości patronem jej został Walerian Łukasiński. Ukryta pomiędzy zielenią Parku Praskiego pozostaje niedostrzegana i jest traktowana jako jedna z jego alejek.


KNYZIO © W-wa