PRAGA-PÓŁNOC. OPIS ULIC. LITERA L.

Wstecz             Praga Północ: Ulice

  1. Letnia
  2. Lęborska
  3. Karola Linneusza
  4. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
  5. 11 Listopada

Letnia

Króciutka uliczka Nowej Pragi. Przeprowadzona została pomiędzy Szwedzką i 11 Listopada.
Nie bardzo wiadomo natomiast, dlaczego tak właśnie została nazwana.
Znajdują się tu obecnie tylko dwie stare kamienice, stara piekarnia i parking samochodowy.


Lęborska

To króciutka uliczka ulokowana w samym północno - wschodnim wierzchołku trójkąta Nowej Pragi, ukośnie do 11 Listopada. Jej nazwa pochodzi od miasta Lębork. Znajdują się tu dwie stare, trzypiętrowe kamienice oraz plac.


Karola Linneusza

Jest równoległa do ulicy Darwina i łączy Namysłowską z Burdzińskiego. Wytyczona w momencie powstawania osiedli Praga II i III, nazwę otrzymała w 1960 r. Większa jej część biegnie wzdłuż boisk: Szkoły Podstawowej nr 49 i Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

Ulica Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", przechodzi przez teren Parku Praskiego. Łączy Al. Solidarności na wysokości wjazdu na Most Śląsko Dąbrowski, z ul. Ratuszową, przy bramie południowej ogrodu zoologicznego.

"Ogniska Dziadka Lisieckiego"


11 Listopada

Zaczyna się przy Targowej, a kończy przy zbiegu ulic Starzyńskiego i Szwedzkiej. Dawniej część ulicy położoną bliżej kolei nazywano Esplanadową, a część w pobliżu Targowej - Śliwicką. Nazwy te ulica otrzymała, ponieważ oddzielała zabudowę Pragi od esplanady (pola obstrzału) Fortu Śliwickiego.
Współczesna nazwa ulicy upamiętnia datę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Nadano ją w 1919 r. i przetrwała do dzisiaj cały powojenny okres.
U zbiegu ulic 11 Listopada i Szwedzkiej utworzył się splot dróg, uregulowany w dwudziestoleciu międzywojennym, potocznie zwany "węzłem żaba", ze względu na układ ulic, przypominających z lotu ptaka spłaszczoną żabę.
Ulica zabudowana jest po jednej stronie koszarami wojskowymi, w których stacjonował w latach międzywojennych 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej, po drugiej - domami mieszkalnymi. Zabudowa mieszkaniowa - ocalała po wojnie dogęszczona została nowymi budynkami.
Na tle ogólnej zabudowy tego rejonu zdecydowanie wyróżnia się pod nr 15 powstały na początku lat 90. gmach z klinkierowej cegły z oknami ze szkła refleksyjnego. Mieści się tutaj praski oddział ZUS.

Pomiędzy ulicami 11 Listopada, Inżynierską i Ratuszową znajduje się skwer, który od 1998 r. nosi imię Antoniego Żurowskiego, ostatniego komendanta praskiego obwodu AK. Z inicjatywy byłych żołnierzy w 1999 r. Stoi tu kamień poświęcony pamięci wszystkich dowódców praskiej AK. 

Ulica 11 Listopada, od czasu powstania Cmentarza Bródzieńskiego, nazywana była przez ludność "Smutną", gdyż ciągnęły tędy karawany pogrzebowe, najpierw konne, potem samochodowe. "Karawan miał prostokątny kształt
W latach 1870 - 1916 przy końcu Esplanadowej, przed torami kolejowymi, w istniejącym do chwili obecnej białym, małym budynku znajdowały się rogatki bródnowskie. Wyznaczały one niegdyś koniec miasta Pragi, za nimi były już tylko esplanady Fortu Śliwickiego. Po wojnie, w latach 1944 - 1956, w historycznych murach rogatek mieściła się praska katownia, podobno tu najgorsza: "zwłoki grzebano na wałach kolejowych; blisko, bez świadków i w miękkim piachu" - tak to miejsce wspomina w artykule Moniki Góreckiej Czuryłło były żołnierz AK Andrzej Zysek. Dzisiaj to, co po nich pozostało niczym nie przypomina zabytkowej budowli. W jednej z ocalałych rogatek mieści się skup metali kolorowych.


KNYZIO © W-wa