PRAGA-PÓŁNOC. OPIS ULIC. LITERA I.

Wstecz             Praga Północ: Ulice

  1. Inżynierska

Inżynierska

Biegnie od Wileńskiej do Ratuszowej, po czym przechodzi w Dąbrowszczaków. Pierwszy raz pojawia się w źródłach dotyczących najdawniejszej historii tramwajów warszawskich, z których dowiadujemy się, że po uruchomieniu w 1881 r. tramwaju konnego przy Inżynierskiej ulokowano zajezdnię. Wytyczona została w miejscu, gdzie przebiegał wał praski, będący elementem inżynierii miejskiej - stąd wywodzi się jej nazwa. Usytuowana poprzecznie do Wileńskiej spełniała bardzo ważną rolę, wyprowadzała bowiem ruch na ulicę Śliwicką.
W "Ilustrowanym przewodniku po Warszawie" z 1893 r. na jej miejscu usytuowana jest Wileńska, biegnąca od głównej Wileńskiej do Śliwickiej (obecnie 11 Listopada). Dalej przechodzi w Zaokopową (dzisiaj biegnie tędy ul. Dąbrowszczaków). Ślad po ulicy Zaokopowej zniknął z planu, opracowanego w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Ciekawostką jest to, że na wspomnianej uprzednio mapie (1893 r.) nazwę ulicy Zaokopowej nosi część ulicy Ząbkowskiej, poczynając od Markowskiej do rozwidlenia Radzymińskiej z Kawęczyńską.


KNYZIO © W-wa