PRAGA-PÓŁNOC. OPIS ULIC. LITERA H.

Wstecz             Praga Północ: Ulice

  1. Plac Generała Józefa Hallera
  2. Harnasie

Plac Generała Józefa Hallera

Plac osiedla Praga II, przed 1991 r. nazywany placem Juliana Leńskiego. Zlokalizowany na obszarze, gdzie przed I wojną znajdowały się rosyjskie koszary, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. rozgościł się tutaj 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej. Po II wojnie światowej na niezabudowanym terenie utworzono osiedle mieszkaniowe Praga II. Prace budowlane rozpoczęły się już w latach czterdziestych, a zakończyły w 1956 r. Praga II rozciąga się na obszarze około 50 ha i ograniczają ją ulice: Jagiellońska (dawna Stalingradzka), Darwina, Namysłowska i Ratuszowa.
Plac Gen. J. Hallera otoczony jest socrealistycznymi kamienicami mieszkalnymi ze sklepami w parterze. To tu w sąsiedztwie dużej księgami i sklepu z zabawkami znajdowały się słynne praskie "Delikatesy", Jak na tamte czasy sklep oferował największy na Pradze Północ wybór rarytasów. Do niedawna, w pobliżu placu przy ulicy Skoczylasa, istniały dwa niewielkie kina "Albatros" i "Mewa", gdzie niedrogo można było obejrzeć filmy, które zeszły co prawda z ekranów tych wielkich, bardziej renomowanych kin, ale nie straciły jeszcze na aktualności. Lata dziewięćdziesiąte jednak bezwzględnie obeszły się z nierentownymi placówkami, bez zapytania o ich społeczną przydatność. W skutek tego na Pradze pozostało jedyne kino "Praha".
Dzieci osiedla Praga II były "wybrańcami losu". Jako nieliczne w pierwszych latach po wojnie miały do dyspozycji ogromne podwórka pełne zieleni, wyposażone w huśtawki i inny sprzęt do zabaw. Jakże te podwórka różniły się od "studni", tak szeroko rozpowszechnionych w rejonie Pragi. Wielu małych prażan, z wielką zazdrością spoglądało na bawiących się tutaj rówieśników. W centrum osiedla, przy omawianym placu, zaplanowano dwuhektarowy skwer, do niedawna dobrze utrzymany, gdzie wypoczywać mogły osoby starsze, a dzieci pod opieką mam znajdowały miejsce do zabawy. Niedawno na skwerze  został otwarty punkt czerpania wody oligoceńskiej.


Harnasie

Ulica na osiedlu Praga II, wytyczona w momencie jego powstawania. Biegnie od ulicy J. Szanajcy do K. Szymanowskiego. Patronowi tej ostatniej ulicy zawdzięcza swoją nazwę, jest bowiem tytułem jednego z jego baletów. Chociaż ulica istnieje, a nazwę Rada Miasta nadała jej w 1957 r., to stojące przy niej budynki mają jednak inne adresy. Nawet Dzielnicowe Przedszkole nr 8 ma adres Ratuszowa 21.


KNYZIO © W-wa