PRAGA-PÓŁNOC. OPIS ULIC. LITERA D.

Wstecz             Praga Północ: Ulice

  1. Karola Darwina

  2. D±browszczaków

  3. Dębowa


Karola Darwina (Karol Darwin)

Wytyczona w czasie powstawania osiedla Praga III. Nazwę otrzymała w 1960 r. Znajduj± się tu osiedlowe bloki mieszkalne z przełomu lat 50.i 60. oraz Ogród Jordana pomiędzy ulicami Starzyńskiego, Darwina i Namysłowsk±.


D±browszczaków (D±browszczacy)

Ulica biegn±ca od Ratuszowej do Szanajcy. Jest jedn± z centralnych ulic osiedla Praga II, wytyczon± w trakcie jego powstawania. Imieniem D±browszczaków nazwana została w 1954 r. W tym samym czasie patronem pobliskiej Zygmuntowskiej został gen. Karol ¦wierczewski.
W latach 50 przy ulicy zbudowano domy pięcio - i sze¶ciokondygnacyjne, oraz przychodnię rejonow±. Z okresu przedwojennego zachował się tu jedynie dom pod nr 4. Obecnie pod nr 14 mie¶ci się Urz±d Skarbowy dla gmin Targówka i Białołęki.


Dębowa

Pierwszy raz pojawia się w Ľródłach z roku 1792. Dzi¶ biegnie wzdłuż al. Solidarno¶ci, przylega do muru Szpitala Praskiego i kończy się na placu Weteranów 1863 r. Jej usytuowanie i kierunek zdecydowanie różni± się od tych, które można wypatrzyć na planie Bacha z 1809 r. Wtedy ulica istniała w zupełnie innym miejscu niż obecnie - gdyby zachowała swoje pierwotne położenie musiałaby przebiegać od Ratuszowej na północ, prawie równolegle do biegu Wisły przez teren ZOO. Przecinałyby j± ulice Przebieg i Wodna - obie dzisiaj nie istniej±.


KNYZIO © W-wa