PRAGA-PÓŁNOC. OPIS ULIC. LITERA C.

Wstecz             Praga Północ: Ulice

  1. Cyryla i Metodego

  2. Czynszowa


Cyryla i Metodego (Cyryl i Metody).

Ulica biegnąca od Targowej do Jagiellońskiej, utworzona w 1868 r. Stronę południową ulicy wypełniały aż do lat trzydziestych naszego stulecia budynki plebani, Cerkwi Prawosławnej św. Marii Magdaleny, wybudowanej w latach 1867 - 1869. Później w tym miejscu powstał internat dla młodzieży prawosławnej. Obecnie budynek zajmowany jest przez północnopraski Komisariat Policji Nr XXVIII.

Północną stronę zajmowały od połowy XIX w. tereny wojskowe, zlikwidowane tuż po wojnie. W ich miejscu powstało w latach 1948-1952 pierwsze, nowoczesne osiedle mieszkaniowe Praga I wg projektu Heleny i Szymona Syrkusów. Ulicę skrócono w 1945 r. na skutek rozszerzenia północnego odcinka Targowej


Czynszowa

Uliczka biegnąca od Wileńskiej do Stalowej. Przeprowadzona w 1865 r. podczas parcelacji przez Ksawerego Konopackiego terenów Nowej Pragi. Włączona do Warszawy w 1889 r. Początkowo wytyczono ją do Strzeleckiej. W 1914 r. fragment ulicy na północ od Stalowej stał się wewnętrznym placem targowym z sąsiedztwem kompleksu domów robotniczych, znajdujących się w rękach inwestorów: Pachulskiego i Domańskiego (obecnie urządzono tu plac zabaw dla dzieci). Z kolei cała południowa część ulicy po stronie nieparzystej już w 1896 r. skupiona była w rękach Leopolda Daaba. W 1901 r. Czynszowa została poszerzona kosztem wyburzenia istniejących tam parceli po stronie parzystej. Niedługo potem zabudowano tę część kamienicami istniejącymi do dzisiaj.
Do chwili obecnej zachował się wzdłuż wschodniej pierzei ulicy bruk, wykonany z kostek czerwonego granitu.
Ulica Czynszowa stanowiła pętlę tramwajową linii nr 4 ( później 23 a obecnie 7 ). Przejeżdża tędy tramwaj, skręcając z ulicy Wileńskiej, aby zacząć nowy kurs już od ulicy Stalowej.


KNYZIO © W-wa