Wstecz             Praga Północ: Kościoły

Kościół Matki Bożej z Lourdes

W latach 1900-1905, staraniem rodziny Jadwigi i Wacława Mańkowskich, wzniesiony został zakład wychowawczy dla ubogich chłopców pod nazwą ,,Dom Pracy dla chłopców imienia J. i W. Mańkowskich". Od 1917 roku kierownictwo tego domu objęli księża ze Zgromadzenia Księży Marianów, jakby w przedłużeniu tegoż Domu Pracy, na skrzyżowaniu ulic Szwedzkiej i Wileńskiej, powstał w latach 1934-1935. Kościół, a właściwie kaplica, zaprojektowana przez architekta Stanisława Mancewicza, zbudowana dzięki zabiegom i staraniem ks. Włodzimierza Jankowskiego ze Zgromadzenia Ks. Marianów. Był to jeden z pierwszych kościołów, jaki powstał na peryferiach Warszawy-Pragi, zamieszkałej przez ludność uboższą i robotniczą. Funkcjonował do 1992 r. tj. do konsekracji nowego kościoła.

Przy kościele utworzona została w 1951 r. parafia, którą do dziś dnia obsługują Księża Marianie, Budynek dawnego zakładu wychowawczego zamieszkują księża, bracia i współpracujące siostry zakonne. Mieszczą się w nim także sale katechetyczne, kancelaria, biblioteka i inne pomieszczenia parafialne.

Kościół zbudowano z cegły, otynkowano, dach pokryto blachą. Poświęcony został 30.06.1935 r. przez ks. kard. Aleksandra Kakowskiego, co upamiętniała tablica wmurowana w przedsionku kościoła. Kościół skromny, ale estetyczny i schludny. Na narożniku we wnęce umieszczono figurę M.B. Niepokalanej. Wnętrze trójnawowe, dł. 20 m, szer. 16,5 m, a wysokość 8,5 m. Dwie galerie nad bocznymi nawami i chór z 15 głosowymi organami, powiększały ogólną powierzchnię kościoła, wynoszącą 530 m2.

Wnętrze kościoła nie posiadało cennych zabytków sztuki, ale rozwiązano funkcjonalnie , według wymogów liturgicznych wskazanych przez sobór Watykański II, przebudowane w 1975 r. wg projektu inż. Mariana Szymanowskiego. Na głównej ścianie duży artystyczny Krucyfiks Chrystusa, projekt i wykonanie artysty Jerzego Machaja w 1973 r. Z prawej strony umieszczono figurę M.B. Niepokalanej z Lourdes - Patronki kościoła i parafii, otaczaną szczególną czcią wiernych, a sprowadzona z Lourdes jeszcze w czasie budowy kościoła w 1935 r. Ściany kościoła zdobiły rzeźby Drogi Krzyżowej wykonane przez art. Trzcińską-Kamińską w 1962 r., oraz obraz P. Jezusa - Miłosierdzia Bożego, wykonany przez art. Jana Molgę w 1955 r.

W latach 1986 - 1992 przy zbiegu ulic Szwedzkej i Równej zbudowano nowy kościół.  Wzniesiony został dzięki staraniom, według projektu i pod nadzorem Marianina, Proboszcza parafii M. B. z Lourdes, księdza Kazimierza Śliwińskiego i konsekrowany 7 października 1992 r.

 

Góra strony

KNYZIO © W-wa