Wstecz            Praga Północ: Kościoły

Katedra Św. Floriana

    Jedyny zabytkowy obiekt Pragi widoczny z lewego brzegu Wisły,  jako górujący nad całą prawobrzeżną Warszawą. Zbudowana w latach 1888-1904 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w stylu neogotyckim z 2 wieżami, 5 nawami i elewacją z surowej cegły. Forma i układ przestrzenny budowli należy do tzw. gotyku mazowieckiego.

    W 1944r. Niemcy wysadzili kościół w powietrze. Wkrótce po wojnie podjęto jego odbudowę. W 1950r. obniżono 2 wysokie wieże, grożące zawaleniem. Prace nad powojenną rekonstrukcją zakończone zostały w 1972r. Widoczne obecnie wieże odtworzone zostały w pierwotnej postaci. Od marca 1992r. Kościół podniesiono do rangi katedry Diecezji Warszawsko-Praskiej.

    Jednym z bardziej zasłużonych dla Pragi księży był proboszcz parafii Św. Floriana ks. Mirosław Mikulski. Swoje duszpasterskie obowiązki pełnił przez siedem lat (do dnia 16.08.1996r.). Obecnie jest proboszczem parafii Matki Boskiej Anielskiej w Radości. Ksiądz Mikulski posiada ogromne zasługi w krzewieniu sportu wśród  praskich dzieci i młodzieży (prowadził klub sportowy „Lotto"), organizował też spotkania modlitewne oraz wigilijne dla mieszkańców zaniedbanych rejonów starej Pragi. (Uroczystości te odbywały się w ponurych i zaniedbanych podwórkach ulicy Brzeskiej), dostarczając wielu głębokich przeżyć religijnych osobom z tzw. „marginesu społecznego", alkoholikom, bezdomnym. W 1996r. otrzymał tytuł Prażanina Roku.

    13 czerwca 1999 r. o godz. 18:45, przed katedrą odbyła się liturgia z udziałem Papierza Jana Pawła II. 

 

Góra strony

KNYZIO © W-wa