Historia Pragi sięga o wiele dalej wstecz, niż jakiekolwiek wzmianki o położonej na przeciwległym brzegu miejscowo¶ci.

 

NAJWAŻNIEJSZE DATY W HISTORII PRAGI-PÓŁNOC

ZARYS HISTORII PRAGI-PÓŁNOC

 

 

 

Prolog                 Historia                Opis ulic                Ko¶cioły                 ZOO                 Galeria                 Literatura                 Linki

KNYZIO © W-wa