Wstecz             Praga Północ: Historia

NAJWAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII PRAGI

X-XI w.

1065

1452

1573 IV 5

1573 V 11

1583

1617-1640

1641 IX 9

1643

1648 II 10

1656 VII 28-30

1733 X 5

1764 VII 20

1770

1791 IV 21

1794 XI 4

1806-1807

1815

1815

1817

1823

1823

1828

1831 II 25

1831 II 31

1862

1865

1867

1869

1881

1889

1896

1898

1902

1905 VII 21

1909

1915 VIII 4

1916

1922

1924

1928 V 11

1928

1932

1939 IX 15-23

1939 XII 27

1942 X 16

1944 IX 14

1944 IX

1944 X 15

1944 XI 11

1944 XI 28

1944 XII 10

1945 II 25

1945 III

1946 VII 21

1948 VII 21

1948 -1952

1951

Gród drewniany na Starym Bródnie

Pierwsza wzmianka o Kamionie

Pierwszy pisany dokument o Pradze

Otwarcie pierwszego mostu na Wiśle

Elekcja Henryka Walezjusza na Kamionie

Nabycie Pragi przez biskupa Marcina Białobrzeskiego od Jana  Zamoyskiego

Budowa kościoła Bernardynów  i kaplicy Loretańskiej

Nadanie Skaryszewowi praw miejskich

Pierwszy przewodnik po Pradze i Warszawie Adama Jarzębskiego

Nadanie Pradze praw miejskich przez króla Władysława IV

Bitwa na Pradze w czasie najazdu szwedzkiego

Elekcja Augusta III  na Kamionie

Zakup Golędzinowa i Targówka przez Stanisława Augusta Poniatowskiego

Obwarowanie wałem przeciwmorowym Pragi, Skaryszewa i Golędzinowa

Włączenie Pragi, Skaryszewa i Golędzinowa do Warszawy

Powstanie Kościuszkowskie. Rzeź Pragi. Zdobycie Pragi przez Suworowa.

Rozbiórka zabudowy praskiej pod fortyfikacje napoleońskie

Zburzenie przez wojska rosyjskie szańców napoleońskich

Powołanie urzędu Burmistrza Pragi

Opracowanie przez inż. Kubickiego planu przebudowy Pragi

Budowa szosy brzeskiej, rogatek grochowskich.

Powstanie fabryki w Tarchominie

Opracowanie tzw. planu Góreckiego przebudowy Pragi

Powstanie listopadowe — bitwa pod Grochowem

Powstanie listopadowe — bitwa pod Wawrem

Otwarcie Dworca Petersburskiego (obecnie Wileński)

Pierwszy tramwaj konny

Otwarcie Dworca Terespolskiego (obecnie Wschodni)

Oddanie do użytku wodociągu praskiego

Uruchomienie na Pradze tramwaju konnego

Włączenie do Warszawy Nowej Pragi, Szmulowizny i Ka­mionka

Powstanie obecnej fabryki „Schihta” (0becnie „Uroda")

Powstanie  fabryki  „Drucianka"

Powstanie obecnych zakładów „Avia"

Stracenie Stefana Okrzei

Uruchomienie na Pradze tramwaju elektrycznego

Zajęcie Pragi przez Niemców (I Wojna Światowa)

Włączenie  do  Warszawy:   Bródna,  Gocławia,   Grochowa, Pelcowizny i Targówka

Powstanie fabryki PZO

Kolonia dla bezdomnych na Annopolu

Otwarcie ZOO

Rozpoczęcie budowy fabryki Wedla przy ul. Zamoyskiego

Przeniesienie fabryki E. Wedla na Pragę

Obrona Pragi (II Wojna Światowa)

Masowa zbrodnia hitlerowców w Wawrze

Stracenie na szubienicach 50 działaczy lewicowych

Wkroczenie wojsk radzieckich na Pragę. Wyzwolenie  Pragi

Teatr „Syrena" na ul. Inżynierskiej

Pierwszy numer „Życia Warszawy"

Pierwsza produkcja fabryki Wedla

Przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy

Konferencja zorganizowana przez PPR w sprawie  uruchomienia przemysłu

I Warszawska Konferencja PPR w sprawie odbudowy miasta (na ul. Stalowej)

Most pontonowy

Oddanie do użytku mostu Poniatowskiego

Pierwsza penicylina z fabryki w Tarchominie

Budowa pierwszego nowego osiedla mieszkaniowego na  Pradze

Włączenie do Wielkiej Warszawy: Anina, Błot, Borkowa, Falenicy, Miedzeszyna, Międzylesia, Radości, St. Bródna, Tarchomina, Wawra, Zerzenia i Żerania

1951 XI

1954 VII 21

1955 VII 22

1958

1963 IV 28

1965 VIII

1967 XII

1968 IX

Góra strony

Rozpoczęcie produkcji w FSO

Uruchomienie Elektrociepłowni na Żeraniu

Otwarcie Stadionu Dziesięciolecia

Włączenie Rembertowa do Wielkiej Warszawy

Kanał Żerań-Zegrze

Wodociąg praski „Gruba Kaśka"

Pierwszy „FIAT” 125P

Oddanie do użytku nowego Dworca Wschodniego

 

KNYZIO © W-wa